Malmökontoret invigt!

Med pompa och ståt invigdes Svenskt Näringslivs nya kontor i Malmö den 7 februari. Malmökontoret är det lokalkontor där flest medlemsorganisationer är samlade, bland dem Måleriföretagen i Sverige.

Jonas Lindberg, utbildningsansvarig Måleriföretagen, hur känns det att flytta in i nya lokaler?
Det känns jättebra, det är ett naturligt steg för oss som medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Vilka fördelar ser du med att sitta tillsammans med Svenskt Näringsliv och andra medlemsorganisationer?
Genom att vi sitter i samma lokaler får vi ett naturligt nätverk, som kan bidra på olika sätt i arbetet framåt. Det skapar förutsättningar för samarbete, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

I lokalerna i Malmö sitter sammanlagt 23 organisationer varav 16 är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Den nya adressen är Navigationsgatan 1A i Malmö.