Drygt en månad på nya jobbet - intervju med Pontus Sjöstrand!

Nu har det gått drygt en månad sedan Pontus Sjöstrand tillträdde som vd för Måleriföretagen. Han har en bred erfarenhet från andra arbetsgivar- och branschförbund, både som förhandlingschef och förbundsdirektör och kommer närmast från rollen som chef för Arbetsmarknad och Arbetsrätt vid juridiska avdelningen på Arbetsförmedlingen.

Pontus SjöstrandHur har första tiden hos Måleriföretagen varit?

- Jag har haft en intensiv första månad där jag fokuserat på att träffa samtliga medarbetare i enskilda samtal för att lära känna alla. Vidare har jag träffat våra huvudmän i Sverigestyrelsen, företrädare för våra regionstyrelser samt en del andra förtroendemän. Vi har också haft styrelsemöte i Sverigestyrelsen där vi tagit ett antal viktiga strategiska beslut inför kommande verksamhetsår. Jag har också varit på Svenskt Näringslivs stämma och även träffas vd-kollegorna inom övriga medlemsförbund samt inom vår sektor.

Vad är det roligaste med det nya jobbet?

- Det roligaste är att jag har så många duktiga och trevliga kollegor, medarbetare och förtroendemän som jag ser fram emot att arbeta långsiktigt tillsammans med. Det är också en levande och rolig bransch som är en central del av hela byggsektorn.

Hur ser tiden framåt ut?

- Styrelsen har antagit en verksamhetsplan där det finns ett antal viktiga fokusfrågor som till exempel medlemsrektyrering, Avtal 2020 med kommande förhandlingar och att driva frågan om ROT-avdraget för att få tillbaka regeln om 50 procent i avdrag.

Vilka utmaningar anser du att Måleriföretagen men också branschen står inför?

- Att värva fler medlemmar är högt prioriterat för Måleriföretagen men sedan måste vi fortsätta det långsiktiga arbetet med att utveckla villkoren i vårt kollektivavtal så att hela måleribranschen kan utvecklas och att villkoren går i takt med tiden.Ytterligare en viktig utmaning är att vi fortsätter att locka till oss unga till måleriyrket och att det i sin tur skapar entreprenörer som bildar nya måleriföretag.

Måleriföretagen representerar idag ca 1200 medlemsföretag och arbetar aktivt för att öka deras lönsamhet, utveckla deras företagande och bevaka deras intressen. Finns det något område som är extra viktigt att jobba med för att fortsätta skapa bästa nyttan för dem?

- Medlemsnytta är ett ledord för mig i min roll som vd för Måleriföretagen och ett viktigt område är att fortsätta locka till oss unga till branschen och till måleriyrket. Att arbeta för att utveckla förutsättningarna för mindre företag är helt centralt och att erbjuda ett konkurrenskraftigt medlemskap där det inte ska vara ett alternativ att stå utanför som måleriföretagare.