Förekomst av asbest i gammalt fönsterkitt

Asbest blev förbjudet att använda i Sverige år 1982 då det framkommit att det är stora hälsorisker med asbestfibrer i luft. Bundna i materialet utgör de emellertid inga hälsorisker. 

Under senaste året har det framkommit att det har använts asbest i fönsterkitt som är äldre än 1982. Hur stor andel av fönster från den tiden som har kitt innehållande asbest går inte att fastställa. Tidigare prover visade ingen förekomst medan nya prover visar en förekomst av asbest på 10-15 procent.

Asbest har i större omfattning använts i andra byggprodukter varför Arbetsmiljöverket tidigt tog fram anvisningar för hantering av asbesthaltiga material och vilka gränsvärden som kan tillåtas.

Läs mer här >>

Thomas Lundsten
Rådgivare/Förhandlare

Skicka e-post

010 48 49 561