Pressmeddelande: Utökade stridsåtgärder från Målareförbundet

Målareförbundet har idag meddelat att man utökar sina stridsåtgärder och varslar ytterligare 14 hela företag. Varslet träder i kraft den 22 april kl 05:00. Målareförbundet har också begärt sympatiåtgärder från de fackförbund som ingår i 6F.

-Det är bedrövligt att Målareförbundet väljer att trappa upp konflikten istället för att bjuda in till konstruktiva förhandlingar. Det här följer den linje vi har sett genomgående under hela avtalsrörelsen - att Målareförbundet väljer konflikt framför förhandling, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen.

-  Det är tydligt att Målareförbundet agerar enligt en större spelplan som är satt av 6F. Jag är inte förvånad, men upprörd över bristande ansvar för måleribranschen och på sikt den svenska välfärden. Det är uppenbart att Målareförbundet inte vill se en lösning, utan gör allt för att fortsätta och intensifiera strejken. 

Målareförbundet fortsätter hävda att Måleriföretagen vill avveckla ackordet.

-  Vi har varit övertydliga med att det inte är ackordsystemet vi är kritiska till, det handlar om hur mätningsavgiften ska debiteras. Men vi vill se ett slut på att alla företag ska betala en avgift för en tjänst som en minoritet av företagen använder sig av. Att Målareförbundet utlyser strejk på dessa grunder visar på dåligt omdöme och bristande ansvar, säger Björn Hellman.

Målareförbundet har begärt sympatiåtgärder av Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Elektrikerförbundet, Fastighetsanställdas Förbund, Seko och Musikerförbundet. Varslet berör 14 företag och minst 440 målare. Varslet innebär arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete inom måleriavtalets område.

Se varslet i sin helhet och lista över uttagna företag som bilaga.