Huvudyrkanden från Svenska Målareförbundet

Idag har Svenska Målareförbundet överlämnat sina huvudyrkanden. Dessa yrkanden är i huvudsak en politisk inriktning men innehåller också krav på löneökningar om minst 3,2 procent. Detta är betydligt högre än det förväntade märket och något som vi kraftigt emotsätter oss då det skulle skada den svenska ekonomin.

Måleriföretagen har i sin tur, överlämnat vår ståndpunkt kring hur avtalsförhandlingarna ska genomföras. Måleriföretagen vill, som tidigare också meddelats Svenska Målareförbundet, följa det som står i vårt nuvarande kollektivavtal och emotser konkreta yrkanden som vi kan ta ställning till.

Ta del av vår skrivelse som har överlämnats till Svenska Målareförbundet »

Tag del av Målareförbundets huvudyrkanden i sin helhet här »