ROT-avdraget – en medelklassreform med brett stöd i hela landet

Victor Schöön, VD Schööns Måleri, skriver i Expressen att ROT-avdraget är en reform som underlättar för många fler att förbättra sina bostäder samtidigt som den skapar vita jobb. Hur kan det inte vara till nytta för alla?

Läs Victor Schööns artikel här.