För att stoppa machokulturen inom byggbranschen – utbilda kreativa och tänkande hantverkare!

Hej Pia Berg, målarmästare och yrkeslärare. Du skrev i en debattartikel i Aftonbladet att byggjobbare skolas in i machokulturen.

Pia Berg

Varför är det viktigt att skriva om det här?
Förutom att ruska liv i folk handlar det om att jag vill höja statusen på byggbranschen och sudda ut den mindre smickrande nidbilden av hantverkaren. Ska det ske behöver viljan och modet att förändra kulturen finnas där. Jag förstår att det här kan vara obekvämt men jag är övertygad om att det finns både tjejer och killar som ruttnat på hela machogrejen. Det här är lika mycket en jämställdhetsfråga som en fråga om etik och moral. Vill vi förändra allmänhetens syn på branschen och dess aktörer behöver vi göra annorlunda. 

Hur allvarlig är situationen inom branschen?
När övriga samhället har utvecklats i raketfart är det allvarligt när man i byggbranschen knappt rört sig ur fläcken. Jag pratar inte om produktutveckling eller nya material, där har det hänt mycket. Jag efterfrågar mental och kulturell utveckling. På en byggkonferens för ett par år sedan pratade några yrkeslärare om föräldraledighet och att det inte skulle fungera att jobba deltid på byggen. Jag ifrågasatte det så klart och poängterade att om andra branscher, till exempel inom vården där man arbetar med människor, klarar av att medarbetarna är föräldralediga och jobbar deltid, så kan definitivt ett bygge som hanterar döda ting också klara av det.
Samtidigt vill jag säga att det finns många moderna, manliga byggare där ute men dessvärre tystnar även deras röster lätt i rådande kultur. Så läget är allvarligt, för om inte bygg får fötterna ur startblocken kommer de ligga ännu mera efter om tio år. Övriga samhället saktar inte ned.

Vad tror du behövs?
Som jag har funderat på detta. Frågan är komplex och rymmer flera bottnar men att uppdatera byggutbildningarna är en viktig sak. Vill vi forma framtidens hantverkare krävs det att de undervisas av framtidens yrkeslärare. Annars fortsätter bara samma kultur att cementeras. Ofta helt omedvetet.

Forskning visar att elever presterar bättre om vi förväntar oss mer av dem. Här behöver all personal på skolor syna sin egen inställning till praktiska elever. Att alla inte kan bli akademiker har jag hört mer än en gång. Att verkligen titta på vad den meningen innehåller för värderingar är intressant. Jag tycker att elever bedöms på tok för mycket idag och fråntas glädjen över att lära sig saker. Personligen är jag inget fan av kursbetyg. Det som är viktigt är att fostra tänkande, självreflekterande, analyserande, innovativa, kreativa hantverkare med empati och stora hjärtan. Ska eleverna lära sig detta på skolan behöver givetvis lärarna ha den kompetensen.

En ständig nyfikenhet på hur saker kan läras ut annorlunda krävs också om vi vill förändra kulturen och se en utveckling. Därför är det viktigt med välutbildade yrkeslärare, som har vidgat sitt perspektiv.  Det är där innovationen ligger. Behöriga yrkeslärare är en väg att gå för att förändra hela byggbranschen. Att skolledare ställer samma krav på utförande av uppdrag på sin yrkeslärare som på sin naturvetenskapslärare borde också vara självklart. När detta inte görs behöver vi undersöka den underliggande värderingen i det.

En sista sak är att yrkeslärarna behöver mer stöd i sökandet av praktikplatser. Praktikplatser är svåra att hitta vilket gör det lätt att sänka kraven på företagen för annars får inte eleverna någon praktik alls. Yrkeslärare borde kunna välja bort företag som inte lever upp till skolans krav, men så är det inte i dag. För om lärarna gör det sitter de sedan med halva klassen utan praktik vilket bryter mot läroplanen. Det här är skolledarens ansvar men det hamnar allt som oftast i lärarens knä. Det här är bara en liten del i allt, det finns verkligen mer att säga.

Men till sist – det vore cool om någon skolhuvudman bestämde sig för att start Sveriges bästa byggutbildning. Att våga tänka nytt och forma nytänkande elever som går ut och förändrar istället för att anpassa sig. Så bryts förlegade kulturer. Jag är gärna med på det tåget!

Läs Pia Bergs artikel här