Full fart för branschutbildningar i vår

Visste du att arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet slogs fast redan 1906? Det vet nu alla lärlingar som sedan årsskiftet genomgått den branschutbildning som Måleriföretagen i Sverige och Svenska Målareförbundet anordnar. Måleriföretagen har medverkat vid 16 av de 17 utbildningstillfällena som hållits sedan årsskiftet.

- Att följa Måleriavtalets arbetstid på 40 timmar per vecka är både en rättighet och skyldighet. Måleriföretagen har betonat vikten av tidhållning, både ur ett företagsperspektiv men också ur lärlingsperspektivet, säger rådgivaren Pia Stråle som hållit flera av utbildningarna.

Andra frågor som diskuterats är bland annat misskötsel, rätt till raster, toalettbesök och anställningsformer. Lärlingarna har också talat om skillnaderna mellan att måla hemma hos privatpersoner och på nybyggen.

- Jag har träffat ungefär 300 lärlingar under den här perioden. Det har blivit många bra diskussioner och en del myter har slagits sönder, till exempel att den som missköter sig har rätt till tre varningar innan hen riskerar uppsägning. Så är det ju inte, säger Pia Stråle.

 Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet slogs fast i den så kallade Decemberkompromissen mellan LO och dåvarande SAF 1906 (Svenskt Näringsliv). I gengäld fick arbetarna rätt att organisera sig.