Värna jobben – stärk den svenska konkurrenskraften

6Fs avtalskrav är orimliga. De spräcker industrins märke, de bortser från internationell konkurrens, de hämmar bostadsbyggandet och de ökar skillnaden mellan mans- och kvinnodominerade sektorer. Skulle kraven bli verklighet är det ett hårt slag mot svenska byggjobb, skriver sex vd:ar i byggsektorns arbetsgivarorganisationer.

Just nu pågår blocköverskridande samtal inom politiken för att skapa förutsättningar för 700 000 nya bostäder till 2025. Ska Sverige få igång bostadsbyggandet krävs en rad olika åtgärder för att underlätta detta. Ett stort hinder är att arbetsmarknadens parter tycks ha olika syn på branschens utmaningar. Det skapar oro inför den kommande avtalsrörelsen.

Läs debattartikeln i sin helhet här >>