Finfa har träffat medlemsföretag och berättat om försäkringar och pensioner

Under de senaste veckorna har Finfa varit ute och träffat några utav våra medlemsföretag. Åsa Blomberg, försäkringskonsult på Finfa, är en av representanterna som varit ute och besökt medlemsföretag.

Finfa är en del av Svenskt Näringsliv. Deras arbete grundas i att informera och hjälpa arbetsgivare i frågor om kollektivavtalade försäkringar och tjänstepensioner.

Vilket har syftet med träffarna med medlemsföretagen varit?

- Eftersom att vi ingår i Svenskt Näringsliv och så även de medlemsföretag som är en del utav Måleriföretagen, så är det naturligt att vi träffat dessa. Fokus har legat på att hjälpa och stötta medlemsföretagen att göra rätt när det gäller försäkringar. Det har framförallt handlat om att upplysa medlemsföretagen om försäkringspaketen för arbetare och tjänstemän. Arbetsgivaren måste teckna en försäkringslösning och då är det bra att de bland annat får reda på vad dessa försäkringslösningar ger i praktiken och hur de ska administreras.  

Vad har fokus legat på? 

- Vår uppgift är att se till att arbetsgivaren gör rätt, framförallt utifrån de anställdas perspektiv. Måleriföretag har i regel många medarbetare och deras försäkringar/pensioner administreras via Fora och då är det bra att alla parter vet vad försäkringspaketet kan ge. 

Hur har reaktionerna varit från medlemsföretagen när ni varit ute och informerat?

- Det har varit väldigt uppskattat, dels för att arbetsgivarna får en klarhet i vad som faktiskt ingår i försäkringspaketen hos Fora och Collectum och dels för att de anställda får klarhet i vilken stor förmån det är för dem. Sedan är det en del medlemsföretag som ringt i efterhand och varit intresserade av att veta mer om pension och försäkring vilket är jättekul. Både arbetsgivare och anställda är intresserade. Det är verkligen en superbra förmån för arbetsgivaren att erbjuda sin anställda, bland annat för att den är framtagen av arbetsmarknadens parter där syftet är att avtalen ska vara så bra som möjligt. 

På vilket sätt vill ni hjälpa medlemsföretagen?

- Dels vill vi hjälpa nya medlemsföretag att komma igång i dessa frågor och dels vill vi informera dem som redan har försäkringspaketen så att de får en klarhet i vad arbetsgivaren ska göra om det händer den anställde någonting, t.ex. om någon blir sjuk, råkar ut för en arbetsskada eller om man anställer en vikarie. 

Vad kan kollektivavtalade försäkringar och pensioner bidra till? 

- Både arbetsgivare och de anställda får ett bra försäkringsskydd och tjänstepension till låga avgifter. Arbetsgivaren behöver inte heller söka upp någonting själv utan allt är framförhandlat och klart. Så det är bra, smidigt och prisvärt. Och det handlar helt enkelt om att det är facket och arbetsgivarparter som har tagit fram detta för att den bästa lösningen. 

Besök gärna finfa.se där ni kan läsa mer om deras arbete och tjänster. Här finner ni även relevanta checklistor vid olika försäkringshändelser.

Arbetsgivare kan även kontakta Finfa för att få svar på sina frågor på Arbetsgivarservice: 010-45 53 800.